6 دانشگاه علوم پزشکی ایران در میان برترین دانشگاههای جهان

بر اساس آخرين گزارش نظام رتبه بندی Essential Science Indicators یا ESI تعداد 6 دانشگاه علوم پزشکي در ميان دانشگاههاي و مراکز تحقيقاتي يک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

بر اساس آخرين رتبه بندي دانشگاههاي و مراکز تحقيقاتي يک درصد برتر جهان در نظام رتبه بندي ESI یا Essential Science Indicators دانشگاه های علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد در اين نظام رتبه بندي قرار گرفته و داراي رتبه جهاني و کشوري شدند.

اين رتبه بندي که در جولاي سال 2014 ميلادي اعلام شده است دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي جهان را بر اساس گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات يک درصد مقالات داراي بيشترين استناد در پایگاه Web of Sciences در فاصله 10 ساله (ژانويه 2004 تا آپريل 2014) مورد ارزيابي قرار داده است.

بر اساس گزارش نظام رتبه بندي ESI تعداد مقالات دانشگاه علوم پزشکي تهران 13 هزار و 137 و تعداد استنادات  75 هزار و 520 و ميانگين تعداد استناد به هر مقاله 5.52 مورد بوده، همچنين 48 مقاله دانشگاه نيز در رديف مقالات پراستناد قرار گرفته است.

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی نيز با 9 هزار و 613  مقاله و تعداد استناد 51 هزار و 853 و داشتن 22 مقاله پراستناد در جايگاه بعدی قرار دارد.نظرات