تقویم برگزاری آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT

 


بر اساس تقويم اعلام شده ي مركز برگزاري آزمون زبان دانشگاه تهران، تاريخ هاي برگزاري آزمون تا پايان سال 1394 به شرح زير مي باشد:

1- جمعه 24 اردیبهشت 1395

ثبت نام: از جمعه 20 / 01 / 95 الی جمعه 03 / 02 / 95

دريافت مجوز: از یکشنبه 5 / 02 / 95 

نتيجه: چهارشنبه 24 / 02 / 95 

 

2- جمعه 12 تیر 1394

ثبت نام: از شنبه 16 / 03 / 94 الی شنبه 30 / 3 / 94 (دو هفته)

دريافت مجوز: از شنبه 06 / 04 / 94 الی چهارشنبه 11 / 04 / 94

نتيجه: چهارشنبه 24 / 04 /94

 

3- جمعه 13 شهریور 1394

ثبت نام: از شنبه 17 / 05 / 94 الی شنبه 31 / 05 / 94 (دو هفته)

دريافت مجوز: از شنبه 07 / 06 / 94 الی چهارشنبه 12 / 06 / 94

نتيجه: چهارشنبه 25 / 06 / 94

 

4- جمعه 15 آبان 1394

ثبت نام: از شنبه 18 / 7 / 94 الی شنبه 02 / 08 / 94 (دو هفته)

دريافت مجوز: از شنبه 09 / 08 / 94 الی چهار شنبه 14 / 08 / 94

نتيجه: چهارشنبه 20 / 08 / 94 (به دليل آزمون جامع دكتري، نتايج زودتر از معمول اعلام می گردد).

 

5- جمعه 11 دی ماه 1394

ثبت نام: از شنبه 14 / 09 / 94 الی شنبه 28 / 09 / 94 (دو هفته)

دريافت مجوز: از شنبه 05 / 10 / 94 الی پنج شنبه 10 / 10 / 94

نتيجه: چهارشنبه 23 / 10 / 94

 

6- جمعه 21 اسفند ماه 1394

ثبت نام: از شنبه 17 / 11 / 94 الی شنبه 01 / 12 / 94 (دو هفته)

دريافت مجوز: از شنبه 15 / 12 / 94 الی پنج شنبه 20 / 12 / 94

نتيجه: چهارشنبه 26 / 12 /94

 

در صورت تغيير تاريخ هر يك از آزمونها، از چند هفته قبل اين تغيير در سايت اعلام خواهد شد.

 

 

لینکهای مرتبط:

دوره ی فشرده آمادگی آزمون زبان دانشگاه تهران ویژه آزمون پیش رو


نظرات