شرايط پذيرش بدون كنكور دانشگاه آزاد

امتياز پذيرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي تنها مختص دانش آموختگان ممتاز محل هاي دانشگاهي وابسته به اين دانشگاه و در سال جاري ويژه دانش آموختگان نيمسال اول 89 است، بنابراين ساير داوطلبان اجازه ثبت نام در اين دوره را ندارند.
 

 همزمان با آغاز ثبت نام کنکور کارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي، ضوابط شرکت ممتازان بدون آزمون در اين دوره از پذيرش اعلام شد. بر اين اساس، معدل کل دانش آموختگان کارشناسي حداقل بايد 17 باشد. اين در حاليست که دانشجويان داراي دروس معادل سازي شده اگرچه داراي معدل کل بالاي 17 باشند مشمول پذيرش بدون آزمون نمي شوند.

اين عده از داوطلبان شرکت در بخش بدون آزمون مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد لازم است جز 10 درصد دانش آموختگان برتر، بر اساس تعداد ثبت نام شدگان محل دانشگاهي در رشته مربوطه و در سال ورود باشند.

از ديگر ضوابط پذيرش دانشجوي ممتاز کارشناسي ارشد مي توان به دانش آموخته شدن آنان پس از 8 نيمسال تحصيلي اشاره کرد. متقاضيان فارغ التحصيل دوره کارشناسي پيوسته بايد حداکثر ظرف مدت 8 نيمسال و متقاضيان فارغ التحصيل دوره کارشناسي ناپيوسته بايد حداکثر ظرف مدت 4 نيمسال مقطع کارشناسي را به پايان رسانده باشند.

دانشگاه آزاد اسلامي اعلام کرد دانشجوياني که از مرخصي بدون احتساب در سنوات استفاده کرده اند در صورتي مشمول پذيرش بدون آزمون مي شوند که مجموع تعداد نيمسال هاي تحصيلي آنها از 8 براي کارشناسي پيوسته و 4 براي کارشناسي ناپيوسته بيشتر نشده باشد.

پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام و يا متجانس امکا نپذير است و در صورتي که گرايش داوطلب در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته وجود نداشته باشد يکي از گرايشهاي رشته مورد نظر توسط وي انتخاب شده و در فرم ثبت نام اينترنتي پذيرش بدون آزمون درج مي شود.

داوطلبان مشمول وظيفه عمومي پذيرش بدون آزمون دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در صورت پذيرفته شدن بايد ساير شرايط لازم را مشابه پذيرفته شدگان با آزمون اين دوره دارا بوده و در موعد ثبت نام مدارک لازم و از جمله مدارکي که وضعيت وظيفه عمومي فرد را مشخص کند، ارائه دهند.
 

 ثبت نام در کنکور کارشناسي ارشد 91 دانشگاه آزاد اسلامي تا شنبه 15 بهمن ماه ادامه دارد.

همچنين آزمون نيز در روزهاي 21 تا 23 ارديبهشت ماه سال آينده برگزار و نتايج نهايي آن در اواخر شهريور ماه اعلام خواهد شد.

 

منبع: مركز اخبار دانشگاهي
نظرات