تحصيل در استراليا : خوابگاه هاي دانشگاه ملبورن

در دانشگاه ملبورن يازده مجتمع خوابگاهي وجود دارد كه هر كدام به تعداد مشخصي از دانشجويان خدمات اسكان و اقامت ارائه مي دهند. در ادامه اين خوابگاه ها را به تفكيك معرفي مي كنيم.


اينترنشنال هاوس International House

اين ساختمان محل سكونت دانشجويان استراليايي و نيز دانشجويان خارجي است كه از سراسر دنيا آمده اند. دانشجويان محلي كه به كار در سطح جهاني و بين المللي شدن علاقه مند هستند جذب اين خوابگاه مي شوند. همچنين دانشجويان خارجي از محيطي استقبال كننده و حامي آن ها براي ادامه تحصيل در ملبورن مطمئن خواهند بود. استانداردهاي عالي آكادميك به كمكِ برنامه هاي آموزشي گسترده در اين خوابگاه وجود دارد. اين فرصت براي دانشجويان فراهم است تا موسيقي، انواع هنرها و ورزش ها را بياموزند و اعتماد به نفس و مهارت هاي رهبري خود را در جمعي پويا افزايش دهند.
ظرفيت: 282 دانشجو
Email: enquiries@ihouse.unimelb.edu.auWebsite: ihouse.unimelb.edu.au

ژانت كلارك هال Janet Clarke Hall

خوابگاه ژانت كلارك ساختمان كوچكتري است. دانشجويان در ساختمان زيبايي كه جزء ساختمان هاي ميراث قديمي ملبورن است زندگي مي كنند. كليساي كوچك خوابگاه مشترك با ساختمان ترينيتي كالج است. با اقامت در اين خوابگاه دانشجويان عضويت براي دسترسي به امكانات ورزشي دانشگاه ملبورن را نيز به دست مي آورند. با ارائۀ برنامه هاي آموزشي از جمله كتابخانه اي بزرگ، فضاي مطالعه 24 ساعته، و 4 فضاي تمرين موسيقي با پيانو و نيز وجود پشتيبان آموزشي براي دانشجويان سال اول، به دانشجويان در تحصيل شان نيز كمك مي شود.
ظرفيت: 96 دانشجو
Email: office@jch.unimelb.edu.au
Website: jch.unimelb.edu.au

مِدلي هال Medley Hall

دانشگاه ملبورن مالك و اداره كنندۀ اين خوابگاه است. اين ساختمان در محوطه تاريخي در كنارۀ شهر ملبورن واقع شده است و تا كمپ اصلي دانشگاه فقط چند دقيقه پياده فاصله دارد. در اين مجموعه براي كمك به جهاني پايدارتر تلاش مي شود. بازيافت، هدر ندادن آب و انرژي، و حركت به سوي انتخاب غذاهايي با معيارهاي اخلاقي از برنامه هاي اين مجموعه است.
ظرفيت: 57 دانشجو

Email: medleyhall-info@unimelb.edu.au
Website: medleyhall.unimelb.edu.au

نيومن كالج Newman College

روح سُنتِ كاتوليك رومي در ساختمان هاي شگفت انگيزي كه والتر برلي گريفين Walter Burley Griffin طراحي كرده بازتاب يافته است. امكانات مدرن و برنامه هاي آموزشي، استانداردهاي عالي آموزشي را تضمين مي كند. علاوه بر اين، هنرهاي گوناگون، نمايش، موسيقي، نيايش و عبادت، و نيز ورزش از ديگر مزاياي زندگي در اين خوابگاه است.
ظرفيت: 274 دانشجو

Email: office@newman.unimelb.edu.au
Website: newman.unimelb.edu.auاُرماند كالج
Ormond College

مأموريت اُرماند كالج ارائه آموزش و امكاناتي است كه فرد را براي مسؤوليت هاي رهبري در قرن 21 آماده كند. حدود 20% دانشجويان از طريق برنامه هاي بورسيه هاي ما حمايت مي شوند. در اين خوابگاه امكانات فوق العاده اي براي زندگي و تحصيل وجود دارد. فعاليت هاي اجتماعي، ورزشي، و تفريحي زيادي نيز وجود دارد.
ظرفيت: 408 دانشجو
Email: admissions@ormond.unimelb.edu.au
Website: ormond.unimelb.edu.au


كوئينز كالج Queen’s College

ظرفيت: 281 دانشجو

Email: masterspa@queens.unimelb.edu.au
Website: queens.unimelb.edu.au

سنت هيلدا كالج St Hilda’s College

ظرفيت: 215 دانشجو

Email: registrar@hildas.unimelb.edu.au
Website: hildas.unimelb.edu.au


سنت ماري كالج St Mary’s College

ظرفيت: 157 دانشجو

Email: office@stmarys.unimelb.edu.au
Website: stmarys.unimelb.edu.au


ترينيتي كالج Trinity College

ظرفيت: 300 دانشجو

Email: enquiries@trinity.unimelb.edu.au
Website: trinity.unimelb.edu.au


يونيورسيتي كالج University College

ظرفيت: 215 دانشجو

Email: studentenquiries@unicol.unimelb.edu.au
Website: unicol.unimelb.edu.au


وايتلي كالج Whitley College

ظرفيت: 134 دانشجو

Email: res@whitley.unimelb.edu.au
Website: whitley.unimelb.edu.au

منبع:موسسه اعزام دانشجو به استراليا "مدت" به نقل از  colleges.unimelb.edu.au


نظرات