تازه ترین تصمیمات برای رشته های MBA و DBA

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از تازه ترین مصوبات این شورا در خصوص تصویب رشته های جدید خبر داد و توضیحاتی هم درباره رشته های MBA و DBA ، مطرح کرد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم گفت: رشته دکتری "ادیان غیرابراهیمی" با پیشنهاد دانشگاه ادیان و مذاهب در شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب شد.

وی به دیگر رشته ای که در وزارت علوم مصوب شده، اعلام کرد و افزود: از دیگر مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی می توان به تصویب رشته " مهندسی صنایع گرایش تعمیرات و نگهداری " که مورد نیاز بخش صنعت است اشاره کرد، همچنین رشته جدید دکتری " اطلاعات و دانش شناسی " با گرایش " دانش " این هفته تصویب شد.

نوه ابراهیم از تازه ترین تصمیمات شورای برنامه ریزی آموزشی در خصوص رشته های MBA و DBA خبر داد و افزود: پیش از این رشته MBA را تحت عنوان " مدیریت اجرایی " می شناختند اما با تصویب شورای برنامه ریزی، نام این رشته به " مدیریت کسب و کار " تغییر یافت و در سال تحصیلی جاری به صورت پایلوت در سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تهران اجرا می شود؛ اما از سال آینده سایر دانشگاهها هم می توانند مجری پذیرش در این رشته باشند.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای درسی این رشته از 58 به 48 واحد کاهش یافته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم درباره رشته DBA با ذکر توضیحاتی، خاطرنشان کرد: برخی از دانشگاهها در خصوص دکتری MBA سوالاتی مطرح کرده اند که باید اعلام کرد دکتری این رشته، هم اکنون تحت عنوان DBA و با عنوان " آینده پژوهی " در وزارت علوم تصویب شده که در واقع یک دوره مدیریت استراتژیک به شمار می آید.

منبع: خبرگزاري مهر

 


نظرات