جدول زمانی آزمونهای 94 اعلام شد

سازمان سنجش و آموزش کشور، برنامه زمانی تمام ثبت نام و پذیرشهای سال 94 برای مقاطع تحصیلی مختلف را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش برنامه زمانی آزمونهای سال آینده دانشگاههای کشور در تمام مقاطع تحصیلی، اعلام شد.

 

جدول برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونها

نام آزمون شروع و پایان ثبت نام زمان برگزاری آزمون
آزمون تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94) 17 تا 25 آبان 16،15 و 17 بهمن 93
آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي 20 تا 27 آبان پذیرش با سوابق تحصیلی
زمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي 9 تا 16 آذر پذیرش با سوابق تحصیلی
آزمون دوره نيمه متمركز دكتري تخصصي Ph.D سال 1394 16 تا 23 آذر 15 اسفند 93
آزمون سراسری سال 94 19 تا 28 بهمن 22،21 و 23 خرداد 94
آزمون دوره هاي كارداني فني و حرفه اي سال 1394 13 تا 20 اردیبهشت 94 صبح جمعه 16 مرداد 94
آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 3 تا 10 خرداد 94 عصر جمعه 16 مرداد 94

  منبع: خبرگزاري مهر


نظرات