جدول شایستگی های دانش آموخته مطلوب ارائه شد

در جلسه دیگری از کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی، نمای کلی از جدول شایستگی های دانش آموخته مطلوب، ارائه شد.

هفتمین جلسه کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به ادامه گزارش تدوین "منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی" اختصاص داشت، نمای کلی جدول شایستگی‌های دانش آموخته مطلوب ارائه شد.

پس از ارائه گزارش مربوطه، اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پیرامون این جدول پرداختند که اهم آنها به شرح ذیل است:

نیاز به بررسی نقشه جامع علمی کشور و سند مهندسی فرهنگی کشور با نگاه به جایگاه دانشجو در این اسناد بالادستی، لزوم توجه به نقش آموزش و پرورش در راستای تربیت دانشجویان آینده معطوف به شاخصه های مطلوب در جدول مذکور، اهتمام به مکارم اخلاق و روحیه جهادی در ویژگی های دانش آموخته، توجه  توامان به آرمان‌گرایی و واقع گرایی در تدوین جدول مذکور، لزوم توجه به ارائه الگویی خارج از رویه ای قائم به فرد در تبیین شایستگی های یک فارغ التحصیل مطلوب و پرهیز از کلی گویی و ابهام در ارائه شایستگی‌های دانش آموختگان.

منبع: مهر


نظرات