تصميم وزارت علوم درباره اعتبار دانشگاه‌هاي انگليس

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم با اشاره به آخرین وضعیت ارزشیابی مدارک دانشگاههای انگلیس گفت: مدارک هیچ کدام از دانشگاههای معتبر انگلستان به تازگی از سوی وزارت علوم فاقد اعتبار اعلام نشده است.

محمد حسین مجلس - مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم درباره تصمیم وزارت علوم درباره ارزشیابی مدارک دانشگاههای انگلستان و تصمیمات جدید در این زمینه گفت: بی اعتبار شدن مدارک دانشگاههای معتبر انگلستان از سوی وزارت علوم عمیقاً تکذیب می شود و وزارت علوم به تازگی تصمیمی درباره ارزشیابی مدارک دانشگاههای انگلستان نگرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم همانند گذشته مدارک دانشگاههای انگلیس را ارزیابی می کند، تاکید کرد: وزارت علوم قصد بی اعتبار کردن مدارک دانشگاههای معتبر انگلیس را ندارد.

این مقام مسئول در وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حالی که فرزندان بسیاری از خانواده ها هم اکنون در دانشگاههای انگلیس مشغول به تحصیل هستند نباید به جامعه شوک وارد کرد.

پیش از این حسن غفوری فرد -عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود: با توجه به سیاستهای اتخاذ شده دولت در قبال انگلیس، وزارت علوم هم مدارک دانشگاههای این کشور را فاقد اعتبار می داند.

 
 
منبع: خبرگزاري مهرنظرات