20 نكته آزمون تافل -سري دوم


4- آزمون هاي تافل را تمرين كنيد

بهترين راه كسب مهارت و آمادگي براي آزمون تافل، حل كردن و پاسخگويي به سوالات آزمون هاي قبلي مي باشد. مي توانيد اين آزمون ها را اينترنت يا در برخي كتاب هاي مانند TOEFL Delta Next Generation  بيابيد. سعي كنيد آزمون ها را مانند شرايط واقعي و با زمان بندي درست پاسخ دهيد.

5- از كمك يك راهنما بهره ببريد

شخص كه اطلاعات خوب و كاملي از آزمون تافل داشته باشد مي تواند بهترين و مطمئن ترين كمك براي داوطلبان تافل باشد. وي مي تواند شما را به درستي راهنمايي كرده و حتي از نظر رواني به شما انگيزه و اعتماد به نفس بدهد. حتي اگر نمي توانيد از پس هزينه استخدام مشاور و متخصص بر بياييد، مي توانيد ازكمك فردي كه قبلا در آزمون تافل شركت كرده و نتيجه مطلوبي نيز كسب كرده بهره ببريد.

6- قواي جسمي خود را تقويت كنيد

اگر شما در آزمون تافل كاغذي يا همان PBT شركت كنيد، نزديك 2 ساعت و 30 دقيقه بايد مشغول نوشتن و پاسخگويي به سوالات باشيد كه زمان بسيار طولاني است. بيشتر افراد حداكثر تا دو ساعت داراي تمركز خوبي هستند ولي بعد از آن به تدريج با كاهش قدرت يادگيري مواجه بوده كه اين اتفاق در پاسخگويي سوالات آزمون تافل باعث افزايش احتمال اشتباه مي شود. براي حل اين مشكل سعي كنيد ساعات مطالعه براي تافل را در منزل بيشتر كرده تا به 4 ساعت در هر بار برسيد.نظرات