آموزش خوش نويسي انگليسي و منابع رايگان

يادگيري خوش نويسي مي تواند به عنوان يكي از بهترين و مفيدترين سرگرمي هاي شما تبديل شود. براي يادگيري خوش نويسي انگليسي، مانند فارسي به تلاش و زحمت فراوان احتياج است. همچنين خوش نويسي انگليسي انواع مختلفي دارد ( مانند گوتيك و ...)موارد لازم براي يادگيري خوش نويسي

اول بهتر است از ويكي پيديا كاملا با انواع مختلف خوش نويسي (Calligraphy) آشنا شويد. سپس بعد از انتخاب نوع خوش نويسي، ويدئوهاي يوتيوب را كه در اين زمينه هم فراوانند مشاهده كرده و سعي كنيد از روي آن ها خودتان تمرين كنيد

اگر به خوش نويسي بسيار علاقه داشتيد مي توانيد از كتاب فروشي هايي مانند شهر كتاب، كتاب هاي مرتبط و همچنين قلم هاي مناسب خوش نويسي انگليسي را تهيه كنيد.

بهتر است براي تمرين وقت مشخصي را تعيين كنيد، اما سعي كنيد اجبار بر خود قائل نشويد.

چند منبع رايگان و آنلاين يادگيري خوش نويسي

منبع شماره 1

منبع شماره 2

منبع شماره 3نظرات