بروز رسانی مستمر دروس در دانشگاه تهران/ تبدیل برخی جزوات به کتاب

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: در جلسات با روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی دانشکده ها بر جدید بودن دروس و به روز بودن آن تاکید کرده و خواستار ارایه دروس جدید و به روز شده هستیم .

دکتر سید مهدی قمصری در خصوص بروز رسانی دروس و سرفصل های آموزشی گفت: دروس و سرفصل های آموزشی در دانشگاه تهران به طور مرتب به روز می شود .

وی افزود: هر 5سال یک بار باید تمام دروس به روز شود و تاکید دانشگاه بر ارایه دروس جدید و به روز رسانی دروس و سرفصل ها است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران درخصوص تدریس برخی از جزوه های قدیمی به روز نشده توسط برخی از اساتید دانشگاه افزود: دانشگاه تهران بر ارایه دروس به روز شده و مطالب جدید توسط اساتید دانشگاه تاکید دارد.

وی ادامه داد: در تمام جلساتی که با روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی دانشکده ها برگزار می شود بر ارایه دروس جدید و به روز شده تاکید می شود شاید برخی از اساتید از جزوه استفاده کنند ولی معمولا این جزوات مطالب جدیدی است که اساتید از منابع مختلف  برای ارایه به دانشجویان آماده کرده اند و به صورت جزوه ارایه می کنند و گاهی برخی از این جزوات منابعی است که به کتاب تبدیل می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت : شاید در برخی از رشته های خاص از جزوه استفاده شود ولی در مجموع محتوای دروس و منابع دروس همه بازنگری شده و برای ارایه به روز می شود.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات