همکاری بین المللی دو دانشگاه تهرانی/ تأسيس میان‌رشته‌اي ها براي آموزش دانشجويان خارجي

دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علامه طباطبایی تفاهم‌نامه مشترك همكاري‌هاي بين‌المللي منعقد كردند. 

دو دانشگاه این تفاهم نامه را در راستاي گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي به امضا رساندند. 

در نشست انعقاد اين تفاهم‌نامه دكتر عرب خردمند، معاون بين‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و دكتر احمدوند، معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبایي، دكتر زند مقدم، رئيس دفتر همكاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه علامه طباطبائي و دكتر شعباني، مدير توسعه امور بين‌المللي معاونت بين‌الملل حضور داشتند.

تلاش براي تأسيس رشته‌هاي جديد با ماهيت ميان‌رشته‌اي براي آموزش دانشجويان خارجي، برگزاري دوره‌ها و برنامه‌هاي مشترك كوتاه مدت به زبان انگليسي براي دانشجويان خارجي، راه‌اندازي و چاپ نشريات علمي مشترك و مرتبط به زبان انگليسي و همكاري در پذيرش دانشجويان خارجي از جمله توافقات طرفين در قالب اين تفاهم نامه است.

همچنين دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علامه طباطبائي در خصوص تأليف، ترجمه و چاپ كتاب‌هاي مشترك و مرتبط به زبان انگليسي، ايجاد تسهيلات براي آموزش كاركنان بخش بين‌الملل، برگزاري همايش‌هاي تخصصي بين‌المللي، عضويت مشترك در مجامع بين‌المللي و تبليغات مشترك براي معرفي دو دانشگاه به توافق رسيدند.

اين تفاهم‌نامه در چهار ماده و دو نسخه با اعتبار چهار ساله به امضاء معاون بين‌الملل دانشگاه و معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي رسيد. واحد بين الملل دانشگاه علامه طباطبائي در معاونت پژوهشي اين دانشگاه واقع شده است.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات