امکان تحصیل مشترک دانشجویان علوم و تحقیقات در ایران و آمریکا

تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه میشیگان آمریکا با هدف زمینه یابی تبادل دانشجو، ارائه فرصت های مطالعاتی، انجام پروژه هاو برگزاری دوره های مشترک از واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند.

دکتر علی عباسپور، رئیس این واحد دانشگاهی در نشست با گروه علمی دانشگاه میشیگان غربی، گفت: انجام پژوهش های مشترک با اساتید و دانشجویان دانشگاه های معتبر خارجی در دستورکار واحد علوم و تحقیقات قرار دارد.

وی در این راستا از انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی بین واحد علوم و تحقیقات با دانشگاه میشیگان غربی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: واحد علوم و تحقیقات، آماده ایجاد و توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه میشیگان غربی است.

دکتر عباسپور ادامه داد: همکاری واحد علوم و تحقیقات با این دانشگاه، در قالب انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس و تبادل دوسویه دانشجویان و اساتید برای تحصیل و بهره مندی از فرصت های مطالعاتی امکان پذیر است.

رئیس واحد علوم و تحقیقات به تعریف تزهای دکتری در راستای همکاری های مشترک اشاره کرد و افزود: اساتید واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه میشیگان غربی می توانند راهنمایی دانشجویان یکدیگر را برعهده بگیرند.

پروفسور پرویز مرآت، رئیس دانشکده مکانیک و ایرودینامیک دانشگاه میشیگان غربی نیز در این نشست با اشاره به هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه های کشورهای مختلفی همچون آلمان، کره جنوبی و...ادامه داد: دانشجویان دانشگاه میشیگان غربی می توانند با ایجاد ارتباط و همکاری با واحد علوم و تحقیقات، ضمن انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک با این واحد، با فرهنگ ایران آشنا شوند.

پروفسور مرآت با بیان اینکه بخشی از24هزار دانشجوی دانشگاه میشگان غربی را دانشجویانی از ملیت های گوناگون تشکیل می دهند، افزود: تعداد دانشجویان آمریکایی در تحصیلات پایه و دانشجویان خارجی در تحصیلات تکمیلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه دانشجویان واحد علوم و تحقیقات با شرکت در طرح هایی چون2+2 می توانند دوسال نخست تحصیل خود را در این واحد و دو سال پایانی آن را در دانشگاه میشیگان غربی طی کنند، ادامه داد: علاوه بر این، دانشجویان این واحد دانشگاهی می توانند در طرح هایی چون3+1، 3+1+1 و 1+1 شرکت کنند.

رئیس دانشکده مکانیک و ایرودینامیک دانشگاه میشیگان غربی، راه اندازی طرح های مشابه برای مقطع دکتری را امکانپذیر دانست و تصریح کرد: دانشگاه میشیگان غربی و واحد علوم و تحقیقات می توانند با گسترش تعاملات، در قالب طرح های مختلف به طور مشترک به صدور مدرک بپردازند.

پروفسور مرآت واحد علوم و تحقیقات را دانشگاهی روبه رشد ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر حوزه های مختلفی برای انجام همکاری های مشترک در این واحد دانشگاهی وجود دارد.

براساس این گزارش، هیات علمی از تاسیسات و آزمایشگاه‌های مجهز واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند و درجلسه ای با روسای دانشکده های فنی و مهندسی، نفت و مواد از جزئیات امکانات و دستاوردهای علمی و پژوهشی این واحد دانشگاهی آگاه شدند.

منبع: ايسنا


نظرات