پذيرش دانشجوي دكتري در يك دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 11 محور پژوهشی، دانشجوی دکتری تخصصی همراه با پژوهش می پذیرد و داوطلبان تا 20 اسفندماه فرصت دارند، مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس دستورالعمل پذیرش و اعتباربخشی موسسات، از میان متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع Ph.D by Research در رشته ها و محورهای پژوهشی، دانشجو می پذیرد.

این دانشگاه 35 نفر را در 11 مرکز تحقیقاتی و در 11 محور پژوهشی در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد که این داوطلبان می توانند در مدت زمانی 12 بهمن تا 20 اسفند با ارسال مدارک مورد نیاز در این مقطع تحصیلی شرکت کنند.

داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد، داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد یا بالاتر از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور که حسب مورد تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت باشد، عدم اشتغال به تحصیل همزمان، ارائه مدرک زبان موافق با مصوبات شورایعالی برنامه ریزی و موفقیت در مصاحبه ورودی از جمله شرایط ابتدایی برای ثبت نام است.

شرط لازم ورود و پذیرش برای کلیه داوطلبان سهمیه های مختلف در این دوره داشتن حداقل 2 مقاله تحقیقی ( Original Article) منتشر شده در مجلات معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی نوع یک (ISI یا PubMed) به عنوان نویسنده اول یا مسئول به تشخیص کمیته منتخب در هنگام ثبت نام است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داوطلبان می توانند در 2 رشته با تعیین اولویت شرکت کنند. دانشجو یا واحد حمایت کننده دانشجو جهت گذراندن واحدهای دوره عالی پژوهش (M Phil) موظف به پرداخت شهریه به دانشگاه میزان 40 میلیون ریال به صورت علی الحساب است.منبع: خبرگزاري مهر

 

 

 نظرات