افزايش ظرفيت ارشد پزشكي

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به میزان ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 91، گفت: در این دوره از پذیرش با افزایش 25درصدی ظرفیت مواجه خواهیم بود.

دکتر محمدعلی محققی افزود: ظرفیت های پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و سایر دوره های تحصیلات تکمیلی نسبت به سال گذشته و بنا به ظرفیت آن رشته، افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در سال آینده نسبت به بالاترین میزان ظرفیت، 25 درصد افزایش می یابد.

محققی یادآور شد: در برخی از رشته ها بیشتر و در برخی از رشته ها کمتر افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: افزایش ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد، به محدودیت های رشته، نبودن شغل در آینده رشته، تعامل با دانشگاهها و کیفیت های آموزشی رشته ها بستگی دارد.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات