افزايش تسهيلات به دانشجويان پزشكي

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش 20 درصدی اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه سال 91 نسبت به بودجه سال 90 خبر داد.

دکتر فرهاد جعفری افزود: تاکنون نیز 85 درصد از اعتبارات سال 90 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: درخواست افزایش تخصیص اعتبار بیشتر را نیز ارائه کرده ایم و در حال رایزنی هستیم که تخصیص به 100 درصد افزایش یابد.

جعفری اضافه کرد: تمامی وام هایی که درخواست شده را تاکنون به متقاضیان ارائه کرده ایم و درباره وام مسکن برای نیمسال دوم تحصیلی نیز از دانشگاهها درخواست کرده ایم که فهرست دانشجویان متقاضی را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات