فهرست دانشگاه هاي معتبر قبرس

وزارت علوم شرایط و جزئیات ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور قبرس که داوطلبان از زمان اول ژانویه 2012 در آن شروع به تحصیل کرده باشند را اعلام کرد.

 داوطلبانی که از زمان اول ژانویه 2012 در دانشگاه های قبرس شروع به تحصیل کرده باشند باید شرایط ارزشیابی مدارک این دانشگاهها را مورد توجه قرار دهند.

مدارکی که پذیرش آنان قبل از تاریخ یاد شده (بدون حضور در کشور محل تحصیل بر اساس گذرنامه باشد) غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

تحصیل‌ دوره‌ ابتدایی‌ در کشور قبرس‌ از 6 سالگی‌ آغاز شده‌ و تحصیلات‌ به‌ دو مرحله‌ 6 ساله‌ ابتدایی‌ و دبیرستان‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ ترک‌ نشین‌ قبرس‌ که‌ قسمت‌ کوچک‌تر این‌ جزیره‌ را تشکیل‌ می‌دهد، گاه‌ دوره‌ تحصیل‌ پیش‌ از دانشگاه‌ 11 سال‌ طول‌ می‌کشد.

‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌

برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ دولتی، امتحان‌ ورودی‌ اختصاصی‌ را خود دانشگاه‌ها برگزار می‌کنند. دانشگاه‌ها و کالج‌های‌ خصوصی‌ شرایط‌ سهل‌تری‌ برای‌ پذیرش‌ دانشجو دارند.

تحصیل‌ در دانشگاه‌ها و کالج‌های‌ این‌ کشور بر مبنای‌ نظام‌ واحدی‌ است‌ و در دوره‌ Master و Ph.D است. به‌ همراه‌ واحدهای‌ تحصیلی، باید پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ نیز ارایه‌ شود.

وزارت‌ تحصیلات‌ عالیه‌ قبرس‌ کنترل‌ علمی‌ مراکز علمی‌ را انجام‌ می‌دهد و تأییدیه‌ صادر می‌کند. بخش‌ یونانی‌ نشین‌ قبرس‌ تنها یک‌ دانشگاه‌ و چند کالج‌ بزرگ‌ و چندین‌ کالج‌ کوچک‌ دارد. بخش‌ ترک‌ نشین‌ قبرس‌ با کمک دولت‌ ترکیه‌ دانشگاه‌ راه اندازی کرده است و در این‌ بخش، دانشگاه‌ها از وزارت آموزش‌ عالی‌ ترکیه تأییدیه‌ دریافت‌ می ‌کنند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ این‌ انگلیسی‌ است‌ و تنها استثنا دانشگاه‌ قبرس‌ است‌ که‌ زبان‌ رسمی‌ آن‌ یونانی‌ است.

‌دوره‌های‌ تحصیلی‌

مدرک تحصیلی Certificate بیانگر تحصیل‌ در دانشگاه‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ دبیرستان‌ است‌ که‌ هدف‌ از آن‌ ارایه‌ آموزش‌های‌ لازم‌ به‌ افراد برای‌ حضور در جامعه‌ و انجام‌ کار است. مدرک تحصیلی Diploma شامل 2 سال تحصیل بعداز اتمام دوره دبیرستان است.

مدرک تحصیلی Higher Diploma شامل 3 سال تحصیل بعد از اتمام دوره دبیرستان، مدرک تحصیلی Bachelor شامل 4 سال‌ تحصیل‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ دبیرستان‌، مدرک تحصیلی Master شامل‌ 2 سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره ‌Bachelor است. همچنین مدرک تحصیلی Ph.D شامل‌ سه تا چهار سال‌ تحصیل‌ بعد از اتمام‌ دوره Master  است.

‌معرفی‌ دانشگاه‌های‌ قبرس مورد ارزشیابی‌

دانشگاه قبرس University of Cyprus‌ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشیابی است و برای‌ سطح‌ دکترا (Ph.D) پس از ارایه مقاله‌ علمی - پژوهشی

دانشگاه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean University در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشیابی است و برای‌ سطح‌ دکترا (Ph.D) پس از ارایه مقاله‌ علمی- پژوهشی

دانشگاه اروپایی قبرس European University Cyprus تا مقطع کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

دانشگاه Near East University تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

دانشگاه Girne American University تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

کالج Inter College ورودی های بعد از دسامبر 1999 بعد از تأیید SEKAP تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

کالج Cyprus College ورودی های بعد از دسامبر 1999 بعد از تأیید SEKAP تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

دانشگاه European University of  Lefke تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

دانشگاه Cyprus International University تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

دانشگاه University of Nicosia تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

کالج The Philips College تا مقطع کارشناسی پس از اخذ آزمون

دانشگاه Middle East Technical University Northern Cyprus Campus  تا سطح کارشناسی پس از اخذ آزمونمنبع: خبرگزاري مهر


نظرات