كارنامه داوطلبان دكتري

کارنامه نهایی داوطلبان شرکت کننده در مرحله پذیرش نهایی رشته محل‌های جدید و مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکترای 90 بعدازظهر امروز منتشر می‌شود.


کارنامه نهایی داوطلبان شرکت کننده در مرحله پذیرش نهایی رشته محل‌های جدید و مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکترای 90 بعدازظهر امروز 14 اسفندماه منتشر می‌شود.

در مرحله تکمیل ظرفیت دکترا 45 هزار و 569 نفر شرکت کردند که از این تعداد 5 هزار و 315 نفر برای مصاحبه به دانشگاه‌های کشور معرفی شده‌اند.منبع: خبرگزاري فارس


نظرات