جزئيات تغييرات شعب بين‌الملل دانشگاه‌ها

مدیر کل گسترش وزارت علوم با بیان اینکه عنوان "بین الملل" از پردیسهای دانشگاهی به علت عدم تحصیل دانشجویان خارجی در این واحدها حذف شد، اعلام کرد که تمام شعب دانشگاهی از مناطق آزاد به نزدیکی سایت اصلی دانشگاه منتقل می شوند.

ابوالفضل حسنی اضافه کرد: به دلیل اینکه دانشجوی خارجی در پردیسهای بین الملل تحصیل نمی کرد و تنها دانشجویان داخل در این واحدها مشغول به تحصیل بودند، لغت " بین الملل" هیچ ارتباطی با این پردیسها نداشت از این رو حذف شد.

وی ادامه داد: این واحدها به واحد پردیسی یا پردیسهای دانشگاهی تبدیل می شوند تا بتوانند فعالیت تحصیلات تکمیلی انجام دهند. علاوه بر این، در دفتر گسترش شیوه نامه ای تدوین شد تا به دانشگاههای بزرگ و مادر این امکان داده شود که در نزدیکی سایت دانشگاهی یا شهرشان یا کمی دورتر پردیس دانشگاهی را احداث کنند تا پذیرش دانشجوی شهریه ای این دانشگاهها در آنجا صورت گیرد.

حسنی اظهار داشت: این امر در حال اجرا و توسعه است و دانشگاههایی که از نظر هیأت علمی توان دارند وزارت علوم برای آنان پردیس دانشگاهی ایجاد می کند.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با اشاره به وضعیت تحصیلی دانشجویان خارجی در این پردیسها اظهار داشت: دانشجویان خارجی از طریق راه اندازی دوره های مشترک تحصیل می کنند که این دوره ها در پردیسهای دانشگاهی یا در سایت اصلی دانشگاه برگزار می شود.

این مقام مسئول در وزارت علوم افزود: دانشگاهها در زمینه جذب دانشجویان خارجی می توانند با دانشگاههای معتبر خارجی که قابل رقابت با دانشگاههای داخلی هستند تفاهم نامه همکاری به منظور جذب دانشجو امضا کنند. این تفاهم نامه باید به طور شفاف وظایف هر دو دانشگاه را مشخص کند و بر اساس رشته های میان رشته ای و توسعه هدفمند آموزش عالی اقدام به تربیت دانشجویان کند.

به گفته حسنی شهریه دانشجویانی که تمایل به تحصیل در این پردیسها را دارند 10 تا 15 درصد از شهریه دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در پردیسهای ذکر شده کمتر است اما میزان آن با زمانی که واحدهای کیش یا قشم تحصیل می کردند تفاوت زیادی ندارد.

وی گفت: هر سال میزان 10 درصد به شهریه ها افزوده اما سعی می شود شهریه ها تغییری نکند. ضمن اینکه شهریه ها باید به تصویب هیئت امنای دانشگاه برسد.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات