مصاحبه مجدد مخصوص متقاضيان بورس تحصيلي

معاون بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم با بیان اینکه برخی متقاضیان بورس دکتری تخصصی به علل گوناگون از شرکت در غربالگری ثانویه جاماندند و احتمالاً امکان مصاحبه برای آنان فراهم می شود اعلام کرد که اکثر مصاحبه ها انجام شده است.


حسن مسلمی نائینی گفت: مصاحبه با پذیرفته شدگان غربالگری اولیه به اتمام رسید و در این فرایند یک هزار و 80 نفر شرکت داشتند.

وی با اشاره به اعلام زمان دیگری برای مصاحبه از جاماندگان در مصاحبه مرحله دوم، اظهار داشت: عده ای از این افراد بنا به علل گوناگون از جمله همزمانی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با زمان مصاحبه شان نتوانستند شرکت کنند که به احتمال زیاد در سال آینده با این عده مصاحبه خواهد شد.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، نتیجه نهایی این پذیرفته شدگان تا خردادماه سال 90 اعلام خواهد شد و تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.

مسلمی نائینی با اشاره به غربالگری ثانویه، گفت: در غربالگری ثانویه که بعد از عید صورت می گیرد دانشگاهها این افراد را بر اساس ظرفیتهای موجود و بیشترین نمراتی که داوطلبان کسب کرده اند برای اعزام انتخاب می کنند.

وی اعلام کرد: رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی بیشترین تعداد داوطلبان را در بورس دکتری تخصصی به خود اختصاص داده اند.
 

ظرفیت پذیرش برای اعزام حدود 300 نفر اعلام شده و پذیرفته شدگان نهایی تا اسفندماه سال 92 فرصت اعزام دارند.


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات