تغييرات جديد نقل و انتقالات دانشجويي

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم با اشاره به برگزاری همایش مدیران آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد که تشکیل شورای مناطق پنجگانه مدیران آموزشی و رونمایی از سامانه تایید مدارک دانش آموختگان داخل از محورهای این همایش بود.

مجتبی بذرافشان اضافه کرد: دومین نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که بازنگری آیین نامه نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان در قالب یک کارگاه و دریافت 27 محور پیشنهادی در این همایش از سوی مدیران آموزشی مطرح شد.

وی در این باره اعلام کرد که پس از بررسی این 27 پیشنهاد، نظرات مشورتی را از 5 دبیر شورای مدیران آموزشی مناطق پنجگانه در فروردین ماه و در قالب نظرات تکمیلی دریافت خواهیم کرد. تلاش این است که پیش از آغاز دوره بعدی نقل و انتقالات که در اردیبهشت ماه سال آینده است، سامانه نقل و انتقال بر اساس این نظرات شکل گیرد.

وی با اعلام خبر رونمایی از سامانه تایید مدارک دانش آموختگان داخل، اظهار داشت: از اول سال آینده، دانش آموختگانی که درخواست تایید مدارک دارند می توانند با مراجعه به این سامانه که لینک آن در پورتال وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir قرار دارد، تقاضای خود را از طریق این سامانه اعلام کنند.

به گفته معاون دانشجویان داخل وزارت علوم، پس از ارسال دریافت تقاضای دانشجویان، دانشگاهها مدارکی را که مورد تاییدشان است بر اساس ساعت و تاریخی که از طریق سامانه مذکور به دانش آموختگان اعلام می شود، در اختیار آنان قرار می دهند.

وی با اشاره به فاز دوم صدور تاییدیه مدارک دانش آموختگان به 10 استان کشور، تاکید کرد: در مرحله بعدی، به 10 دانشگاه در 10 استان کشور که وزارت امور خارجه در آنجا نمایندگی دارد، از سوی وزارت علوم صدور تاییدیه مدارک دانش آموختگان تفویض خواهد شد.

بذرافشان از تشکیل شورای مدیران آموزشی مناطق پنجگانه در کشور خبر داد و افزود: این شورا مشابه شورای مناطق پنجگانه مدیران و معاون فرهنگی دانشجویی است که برای مدیران آموزشی هم در این مناطق برگزار خواهد شد. بنابراین مدیران آموزشی هم از سال آینده دارای شورای مناطق پنجگانه خواهند شد که دبیران این شورا هم مشخص شدند.


منبع: خبرگزاري مهرنظرات