تفاهم‌نامه جديد دانشگاه تهران و يونسكو

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو به امضا دکتر رهبر، رئیس دانشگاه تهران، و دکتر سعید آبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، رسید.


این تفاهم‌نامه 26 مهر در دو بخش همکاری‌ها و روابط دوجانبه بین دانشگاه تهران و یونسکو و چاپ مشترک کتب شاخص دانشگاه تهران منعقد شد.منبع: اخبار دانشگاه تهران
نظرات