ليست دانشگاه هاي ارائه دهنده تسهيلات نوروزي

معرفی دانشگاههایی که تسهیلات نوروزی ارائه می دهند
ردیف

نام دانشگاه

زمان آغاز و پایان ارائه تسهیلات رفاهی

1

شیراز

29 اسفند الی 11 فروردین

2

گیلان

 29 اسفند الی 12 فروردین

3

صنعتی سهند تبریز

 25 اسفند الی 25 فروردین

4

فردوسی مشهد

 28 اسفند الی 12 فروردین

5

هرمزگان

 29 اسفند الی 10 فروردین

6

ارومیه

29 اسفند الی 13 فروردین

7

تبریز

 25 اسفند الی 25 فروردین

8

کاشان

25 اسفند الی 20 فروردین

9

زنجان

اعلام نشده است

10

صنعتی شاهرود

 28 اسفند 15 فروردین

11

شهرکرد

 تمام ایام سال نوروز

12

صنعتی ارومیه

 28 اسفند الی 15 فروردین
منبع: خبرگزاري مهر
نظرات