كتاب جديد استفن هاكينگ درباره سياه چاله‌ها

کتاب جدید استفن هاوکینگ فیزیکدان معاصر از سوی انتشارات رندوم هوس منتشر شده است.

استفن هاوکینگ فیزیکدان معاصر است که کتاب تاریخچه زمان از آثار معروف او به شمار می‌رود.

دیدگاههای هاوکینگ در مورد سیاهچاله‌ها و پیدایش هستی در دوران معاصر چالشهایی را ایجاد کرده است. اگر چه او در ابتدا برای برخی پرسشها راه حلهای فلسفی را متصور بود ولی به تدریج پاسخ همه پرسشهای مهم را از رهگذر فیزیک میسر دانسته است.

او اخیرا در اظهار نظری جنجالی فلسفه را زیر سؤال برد و گفت فلسفه مرده است.

کتاب اخیر او از سوی روزنامه نیویورک تایمز به عنوان کتاب پرفروش معرفی شده است. کتاب حاضر مشتمل بر 13 مقاله از هاوکینگ است.

هاوکینگ را بعد از اینشتاین، در زمره برجسته‌ترین فیزیکدانان معاصر به شمار می آورند. دیدگاههای او در خصوص درک انسان از هستی همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است.

در کتاب اخیر، هاوکینگ به بیان دیدگاههای خود درباره تصور از زمان، چگونگی پیدایش سیاهچاله‌ها و بررسی نظریه جامعی که بتواند همه پرسشها را پاسخ دهد می پردازد.

این کتاب با عنوان "سیاهچاله‌ها و جهان کوچک" از سوی انتشارات رندوم هوس منتشر شده است.منبع: خبرگزاري مهرBlack Holes and Baby Universes---


نظرات