جزئيات احداث دانشكده‌هاي جديد

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، ضمن موافقت قطعی با ایجاد دانشگاه صنعتی شهدای هویزه راه اندازی دانشکده‌های جدید در 10 دانشگاه کشور را نیز تصویب کرد.

این شورا با ایجاد دانشکده‌های علوم پایه در دانشگاه مراغه، برق و کامپیوتر و مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی همدان، کشاورزی، فنی - مهندسی و علوم انسانی در دانشگاه جهرم، فنی و مهندسی و علوم پایه در دانشگاه ملایر، شیمی در دانشگاه کاشان و دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی به عنوان جایگزین دانشکده الهیات و معارف اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موافقت قطعی به عمل آورد.

موافقت قطعی با ایجاد دانشکده‌های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک در دانشگاه سمنان، مکانیک، مدیریت و اقتصاد و ریاضی در دانشگاه گیلان، کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران، آموزشکده معدن نهبندان و دانشکده فنی فردوس وابسته به دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی شهدای هویزه از مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی است.

همچنین این شورا با یکبار پذیرش دانشجو در دوره دکتری رشته مهندسی دریا به صورت مشترک توسط دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دانشگاه UTM مالزی با ظرفیت حداکثر 5 نفر برای سال تحصیلی 92ـ91 موافقت به عمل آورد.
منبع: خبرگزاري مهر
نظرات