اسامي دانشگاه هاي معتبر پزشكي اتريش

اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت اسامی دانشگاههای معتبر پزشکی کشور اتریش را اعلام کرد.

با اعلام اضافه شدن دانشگاه پزشکی وین به مجموعه دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، کشور اتریش دارای چهار دانشگاه مورد تایید از سوی این وزارتخانه شد.

اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت در 20 اسفند 90 دانشگاه پزشکی وین Medical University of Vienna به لیست دانشگاههای معتبر کشور اتریش اضافه شد.

                                              دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور اتریش


ردیف

نام دانشگاه

1

 دانشگاه وین
( Universitat Wien (Vienna University

2

 دانشگاه گراتس
( Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University

3

دانشگاه پزشکی گراتس
( Karl- Franzens Medizinisch Universitat Graz (Graz University

4

دانشگاه پزشکی وین
(Medical University of Vienna   (Medizinische Universitat Wien

منبع: خبرگزاري مهرنظرات