تمام جزئيات كنكور دكتري 91

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام مهمترین زمان ها و آمارهای آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 گفت: با توجه به آمار ثبت نام کنندگان در این دوره، تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش یافت.

دکتر حسین توکلی افزود: در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 تعداد 178 هزار و 427 داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 70 هزار و 498 نفر معادل 39.51 درصد داوطلبان زن و 107 هزار و 926 نفر معادل 60.49 داوطلبان مرد هستند.

وی یادآور شد: این آمار نسبت به سال گذشته 35.45 درصد افزایش داشته است.

توکلی اظهار داشت: آزمون دکتری سال 91، در 9 گروه آموزشی و 285 کد رشته امتحانی شامل گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان خارجی، تربیت بدنی و علوم پزشکی برگزار می شود.

وی گفت: 68 هزار و 831 داوطلب در 47 کد رشته گروه علوم انسانی، 29 هزار و 747 داوطلب در 48 کد رشته گروه علوم پایه، 33 هزار و 640 داوطلب در 73 کد رشته گروه فنی - مهندسی، 17 هزار و 287 داوطلب در 51 کد رشته گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 6 هزار و 326 داوطلب در 6 کد رشته گروه هنر، 3 هزار و 60 داوطلب در 19 کد رشته گروه علوم پزشکی، 1 هزار و 608 داوطلب در 25 کد رشته گروه علوم دامپزشکی، 13 هزار و 858 داوطلب در 11 کد رشته گروه زبان های خارجی، 4 هزار و 67 داوطلب در 5 کد رشته گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی حضور دارند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: در این آزمون علاوه بر مواد آزمون عمومی شامل زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی، آزمون تخصصی نیز در حدود دانش فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی شده است.

آمار نهایی داوطلبان شرکت کننده در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری سال 91آمار نهایی داوطلبان شرکت کننده در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری سال 91 گروه آموزشی

تعداد داوطلبان

تعداد کدرشته

گروه علوم انسانی

68 هزار و 831 داوطلب

47 کد رشته

گروه علوم پایه

29 هزار و 747 داوطلب

48 کد رشته

گروه فنی - مهندسی

33 هزار و 640 داوطلب

73 کد رشته

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

17 هزار و 287 داوطلب

51 کد رشته

گروه زبان های خارجی

 13 هزار و 858 داوطلب

 11 کد رشته

گروه هنر

 6 هزار و 623 داوطلب

 6 کد رشته

گروه علوم پزشکی

    3 هزار و 60 داوطلب

  19 کد رشته

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 4 هزار و 67 داوطلب

5 کد رشته

    در گروه علوم دامپزشکی

1 هزار و 608 داوطلب

 25 کد رشته


وی اضافه کرد: در این آزمون ضریب زبان انگلیسی 2، ضریب استعداد تحصیلی یک و ضریب مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی 4 در نظر گرفته شده است. ضریب دروس اختصاصی در گروه علوم پزشکی برابر مندرجات دفترچه راهنما در برابر هر درس به طور جداگانه درج شده است.

توکلی گفت: کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی سال 91 از روز دوشنبه 21 فروردین 91 تا روز چهارشنبه 24 فروردین 91 توزیع می شود و در این مدت زمانی نیز لازم است داوطلبان به اطلاعیه هایی که درباره آزمون و شرایط شرکت در آن اعلام می شود، توجه کنند.

برگزاری آزمون در 25 فروردین ماه 91

وی خاطرنشان کرد: آزمون در روز پنجشنبه 25 فروردین ماه 91 در 285 کد رشته، 32 شهر برگزار می شود. آزمون اختصاصی در صبح روز امتحان و آزمون عمومی در بعدازظهر روز امتحان خواهد بود .

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال 91 در 3 خرداد 91

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری سال 91 در 3 خرداد 91 به صورت کارنامه به اطلاع داوطلبان می رسد. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند لازم است بر اساس برنامه زمانی از 3 خرداد تا 7 خرداد به سایت سازمان مراجعه کرده و پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده و کد رشته های انتخابی را در فرم وارد کنند.

انتخاب رشته در 3 تا 7 خرداد 91

وی افزود: معرفی اولیه داوطلبان به صورت سه برابر و 80 درصد نمره آزمون کتبی و 20 معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل های تراز می شوند) و سهمیه داوطلبان صورت می گیرد و فهرست اسامی پذیرفته شدگان به منظور شرکت در مصاحبه و دیگر مراحل گزینش با توجه به معرفی حداکثر در سه کد رشته محل در پایان خردادماه از سوی سازمان سنجش منتشر می شود و معرفی شدگان باید بر اساس برنامه اعلامی از سوی دانشگاهها در مصاحبه شرکت کنند.

فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان 20 شهریور منتشر می شود

توکلی کفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان 20 شهریور منتشر می شود و کارنامه نهایی نیز در اواخر شهریور ماه 91 از طریق سازمان سنجش منتشر می شود.منبع: خبرگزاري مهر


نظرات