ليست زمانبندي آزمون‌هاي سال 91

سازمان سنجش آموزش کشور برنامه زمانبندی 6 آزمون کشوری در سال 1391 را اعلام کرد که براساس آن کنکور سراسری سال 91 در تیرماه برگزار می شود و ثبت نام در آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای نیز در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.

 سازمان سنجش تقویم ثبت نام و زمان برگزاری را برای 6 آزمون کشوری اعلام کرد. بر اساس این تقویم آموزشی آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 91 که در روز 25 فروردین 91 برگزار می شود، اولین آزمون کشوری سال 91 است.


آزمون کارشناسی ناپیوسته دوره های پودمانی سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی و آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی- کاربردی در روز 29 اردیبهشت 91 برگزار می شود


آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 در روز 2 شهریور و آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 91 نیز در روز 3 شهریور سال 91 برگزار می شود


        جدول زمان بندی آزمونهای سال 91 که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود


نام آزمون

 تاریخ ثبت نام

زمان برگزاری

آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 91

ثبت نام انجام شده است

1391/01/25

آزمون کارشناسی ناپیوسته دوره های پودمانی سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام انجام شده است

1391/02/29

آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی- کاربردی

ثبت نام انجام شده است

1391/02/29

آزمون سراسری سال 91

ثبت نام انجام شده است

1391/04/08
1391/04/09
1391/04/10

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91

1391/03/17 تا 1391/03/23

1391/06/02

 آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 91

1391/02/18 تا 1391/02/25

1391/06/03


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات