تاريخ مصاحبه دكتري مخصوص مربيان

معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به زمان مصاحبه مربیان برای پذیرش در مقطع دکتری، تاکید کرد که اواخر فروردین ماه سال جاری مصاحبه مربیان آغاز خواهد شد.

حسن مسلمی‌نائینی اضافه کرد: مربیان دانشگاه‌ها جهت مصاحبه در کنکور دکتری از اواخر فروردین‌ماه دعوت خواهند شد.

وی گفت: مصاحبه این مربیان طی ماه جاری و اردیبهشت‌ماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با توجه به آیین‌نامه مربیان برای پذیرش در مقطع دکتری، 60 مربی دانشگاه آزاد، 48 مربی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و سایر مربیان دانشگاه‌های دولتی که تعداد کل آنان به 430 نفر می‌رسد از اواخر فروردین‌ماه برای مصاحبه دعوت خواهند شد.

مسلمی‌نائینی تاکید کرد: ادامه تحصیل این مربیان در صورت پذیرش در مصاحبه از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.منبع: خبرگزاري مهرنظرات