تاريخ اعلام نتايج كنكور دكتري

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشريح جزئيات رفع نقص کارت شرکت در آزمون دکتراي نيمه متمرکز 91 زمان اعلام نتايج اوليه اين آزمون را سوم خرداد ماه اعلام کرد.


حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور با بيان اينکه آزمون دکتراي نيمه متمرکز 91 در روز 25 فروردين ماه در 9 گروه آموزشي برگزار مي‌شود، گفت: اين آزمون در 285 کد رشته امتحاني و در 32 شهرستان و 94 حوزه امتحاني برگزار مي‌شود.

به گفته وي داوطلبان بايد از روز دوشنبه 21 فروردين ماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دريافت پرينت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور با بيان اينکه آزمون دکتراي نيمه متمرکز 91 در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز 25 فروردين ماه برگزار مي‌شود، خاطرنشان کرد: نتايج اوليه اين آزمون روز سوم خرداد ماه اعلام مي‌شود.

 

منبع: پرتال اخبار دانشگاهي


نظرات