انتقال چند رشته دانشگاه اميركبير به مناطق صنعتي

انتقال رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد به گفته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سه پردیس ماهشهر، بندرعباس و گرمسار صورت گرفته است.

علیرضا رهایی گفت: بخشی از رشته های دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سه پردیس گرمسار، ماهشهر و بندرعباس به این دلیل منتقل شد که این سه پردیس در مناطق صنعتی کشور قرار دارند.

وی ادامه داد: رشته های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به این سه پردیس منتقل شد تا از نظر کمی تعادلی میان محیط فیزیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و این سه پردیس برقرار شود.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روند توسعه رشته ها در این پردیسها و تاسیس کلینیک صنعت دنبال می شود و در صورتی که توسعه کمی و کیفی پردیسها ادامه یابد پاسخگوی نیازهای دانشگاه امیرکبیر است.

رهایی تاکید کرد که جهت گیری عمده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 6 سال گذشته به سمت ارتقای مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده و در این مدت مقطع کارشناسی ارشد دارای 40 رشته و دوره های دکتری نیز در این دانشگاه تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه نسبت رشته ها در تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سه به یک است، درباره تحصیل تعداد کمی از جمعیت دانشجویی کشور در رشته های فنی مهندسی، گفت: نسبتهایی که برای تحصیل جامعه دانشجویی در رشته های فنی مهندسی ذکر می شود، نسبتهای متوسطی است و البته عددهای قابل قبولی ندارد، اما شاید نسبت استاد به دانشجو را تغییر دهد که این امر بیشتر در دانشگاههای غیردولتی و پیام نور وجود دارد.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای دولتی معمولاً 1 به 15، 1 به 30 یا 1 به 40 است که این نسبت را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سعی کرده ایم روی 1 به 20 نگه داریم.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات