دانشگاه ها و پانسيون هاي غير مجاز

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آخرین مهلت پانسیون ها برای عضویت در تعاونی خوابگاه داران را شهریورماه اعلام کرد و گفت: هیچ دانشگاهی از مهرماه با پانسیونی که عضو تعاونی خوابگاه داران نباشد و مجوز نداشته باشد همکاری نخواهد کرد.

کیوان مرادیان افزود: تا کنون 167 پانسیون دانشجویی به عضویت تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی درآمده اند و اساسنامه آن را پذیرفته ‌اند و مابقی پانسیون ها تا شهریورماه فرصت دارند که به عضویت تعاونی خوابگاه داران غیردولتی درآیند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پانسیون در تهران مشغول به فعالیت هستند، گفت: آماری از تعداد پانسیون های دانشجویی نداریم و یکی از دلایل اینکه بحث عضویت پانسیون‌ها مطرح شد، ساماندهی پانسیون های دانشجویی بود.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزات علوم یادآورشد: پانسیون هایی مد نظر ما هستند که بخش عمده ای از ساکنان آن را دانشجویان تشکیل می دهند، نه پانسیون‌هایی که بخش عمده ای از ساکنان آن را غیر دانشجوها تشکیل می دهند.
 
وی افزود: در مجموع برای نظارت و ساماندهی پانسیون ها تدبیری اندیشیدیم که هم به عضویت تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی درآیند و هم تحت نظارت وزارت علوم باشند و ما امیدواریم تا شهریورماه راجع به کل پانسیون های غیر دولتی به جمع بندی برسیم.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات