تاريخ شروع انتخاب رشته  دكتري

آغاز انتخاب رشته دکتری از پنجشنبه/ پذیرش 10 هزار نفر در کنکور دکتری
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال 91 از ساعت 9 صبح فردا منتشر می شود و مجازین می توانند از روز پنجشنبه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

حسین توکلی گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون می توانند با استفاده از شماره دوطلبی یا شماره پرونده همچنین مشخصات شناسنامه ای شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و تاریخ تولد به کارنامه اولیه نتایج آزمون دسترسی یابند.
وی افزود: دفتر راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی دفترچه شماره 2 آزمون از طریق سایت سازمان به صورت فایل با ساختار pdf در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرارمی گیرد.
 
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش یادآورشد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد از روز پنجشنبه 4 خرداد 91 تا ساعت 24 روز یکشنبه 7خرداد 91 نسبت به انتخاب و درج کد رشته محل های انتخابی خود در سایت سازمان اقدام کنند.
 
توکلی به مجازین انتخاب رشته توصیه کرد، ابتدا نسبت به مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی و اطلاعیه‌های صادره در این خصوص اقدام کنند و کد رشته محل های مورد علاقه خود را تا 50کد رشته محل از میان کد رشته محل های رشته امتحانی ذی ربط انتخاب و به ترتیب اولویت علاقه مرتب کنند و سپس نسبت به ثبت رشته های انتخابی در فرم انتخاب رشته الکترونیکی اقدام کنند.
 
وی افزود: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده پس از انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان تا چند برابر ظرفیت از طریق سایت سازمان به منظور شرکت در مصاحبه، دیگر مراحل گزینش حداکثر در سه کد رشته محل و انجام مصاحبه توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی انجام می شود.
 
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پس از اعلام نتایج مصاحبه توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سازمان، براساس ضوابط مصوب و دستورالعملی ابلاغی توسط وزارت علوم، مندرج در دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی، براساس نمره کل نهایی حاصل 80 درصد نمره کل آزمون کتبی و 20 درصد معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل‌ها تراز می شوند با ضریب یک و نمره مصاحبه اعلامی با ضریب دو و سهمیه داوطلبان گزینش نهایی انجام می شود.
 
وی افزود: پس از گزینش نهایی فهرست بیش از 10 هزار نفر پذیرفته شده نهایی، 20 شهریور از طریق سایت سازمان اعلام می شود.
نظرات