برترين كشورهاي مقصد براي دانشجويان پزشكي

اسامی کشورهای مقصد دانشجویان پزشکی برای تحصیل/ فیلیپین در صدر!
رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تعداد افرادی که در گروه علوم پزشکی با هزینه شخصی برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند، گفت: بیشترین دانشجویان ایرانی درگروه علوم پزشکی در فیلیپین و در رشته دندانپزشکی تحصیل می کنند.

دکتر محمود قاضی خوانساری با اشاره به تعداد افرادی که در گروه علوم پزشکی با هزینه شخصی برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند، گفت: ما تنها آماری را می توانیم از میزان دانشجویان علوم پزشکی در خارج از کشور ارائه کنیم که این افراد به گونه ای در مرکز خدمات آموزشی پرونده تسهیلاتی تشکیل داده باشند.

وی اضافه کرد: براساس پرونده های موجود در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، بیشترین دانشجویان ایرانی در گروه علوم پزشکی در فیلیپین و در رشته دندانپزشکی تحصیل می کنند و پس از آن در کشورهای هندوستان و مجارستان بیشترین میزان دانشجویان علوم پزشکی را داریم.

قاضی خوانساری درباره عمده ترین مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت خارجی گفت: ما در وزارت بهداشت به صورت دائم درباره اعتبار مراکز آموزش عالی خارج از کشور بررسی و هر گونه تغییرات از طریق سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به نشانی edd.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی می شود اما متاسفانه برخی افراد به خودشان زحمت نمی دهند که سایت رو کنترل کنند و از تغییرات مطلع شوند.

وی افزود: ملاک ارزشیابی مدارک ضوابط در زمان شروع به تحصیل بوده و قانون عطف به ماسبق نمی شود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل پرونده این دانشجویان نیز به دلایل دریافت تسهیلات ارزی و غیرارزی گفت: در سال 90، بیش از یک هزار نفر پرونده جهت فارغ التحصیلان خارج برای ارزشیابی مدرک تحصیلی تشکیل داده اند.

وی گفت: از میان این مدارک که مورد ارزشیابی قرار گرفته اند بیش از 70 درصد آنها مورد تایید قرار گرفته اند و سایر مدارک تحصیلی نیز به دلیل نقص مدارک مورد ارزشیابی قرار نگرفته اند.

قاضی خوانساری اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال 2010 دانشگاههای کشور اوکراین، ارمنستان و از ابتدای سال 2009 دانشگاههای کشور آذربایجان از نظر وزارت بهداشت غیرمعتبر اعلام شده اند، افرادی که پیش از این در آن دانشگاهها شروع به تحصیل کرده اند، امکان ارزشیابی برای مدارک آنها وجود دارد لیکن در صورت شروع به تحصیل پس از این تاریخ امکان ارزشیابی مدارک آنها وجود ندارد.

وی گفت: بیشترین مدارکی که در سال 90 تایید شده اند مربوط به کشور اوکراین است و پس از آن فارغ التحصیل کشورهای فیلیپین، آذربایجان و هندوستان در رده های بعدی ارزشیابی قرار دارند.


نظرات