سرانجام پراكندگي چهار دانشگاه ايران

معاون اداری و مالی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری گفت: تجمیع 3 دانشگاه بزرگ کشور در تهران و شیراز در حال انجام و بررسی است و یک دانشگاه بزرگ در شرق تهران از گردونه تجمیع حذف شد.

علی اکبر متکان به تشریح برخی جزئیات تجمیع 4 دانشگاه علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید عباسپور(صنعت آب و برق) و شیراز پرداخت.

آخرین وضعیت تجمیع دانشگاه علامه

وی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی در دهکده المپیک با تهیه زمینهای مورد نیاز و مدیریت رئیس این دانشگاه، تجمیع خواهد شد، اظهار داشت: تمام دانشکده های دانشگاه علامه به مروز زمان در مکان جدید تجمیع خواهند شد و هر روز ساخت و ساز همچنین توسعه فضای فیزیکی ساختمان جدید در حال پیشرفت است.

وی پیش بینی کرد که تا پایان دولت دهم تجمیع دانشگاه علامه طباطبایی ساماندهی خواهد شد.

آخرین وضعیت تجمیع در دانشگاه شهید عباسپور

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه این گفتگو تجمیع دانشگاه عباسپور را منتفی دانست و گفت: قرار نبود دانشگاه شهید عباسپور تجمیع شود و در مکان فعلی خود باقی می ماند و هیچ دانشگاه دیگری هم با این دانشگاه تجمیع نخواهد شد.

وی تاکید کرد که دانشگاه شهید عباسپور به عنوان یک دانشگاه، مستقل باقی می ماند و با هرم هیأت علمی که دارد می تواند حداکثر استفاده را از استادان خود ببرد.

تجمیع در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی

این مقام مسئول وزارت علوم علاوه بر تاکید دوباره بر اینکه هیچ گاه ادغام یا تجمیع دو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و شهید عباسپور در دستور کار قرار نداشت، خاطرنشان کرد که دانشکده های دانشگاه خواجه نصیر تجمیع خواهد شد.

متکان با بیان اینکه به زودی تکلیف تجمیع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشخص می شود، گفت: ما در منطقه شمال شرق تهران به دنبال فضای مناسب برای تجمیع دانشکده های این دانشگاه هستیم.

وی با یادآوری پراکندگی دانشکده های دانشگاه خواجه نصیر در نقاط مختلف تهران از جمله ونک، سید خندان، نظام آباد، تاکید کرد که این پراکندگیها موجب شده امکانات بسیاری به صورت موازی از جمله سلف، انتظامات، آموزش، سالن ورزشی به هر کدام از این دانشکده ها اختصاص یابد که بسیار هزینه بر است.

وضعیت تجمیع دانشگاه شیراز

تجمیع دانشگاه شیراز در پردیس اصلی این دانشگاه به گفته معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم حتماً صورت خواهد گرفت.

متکان در این باره، گفت: در صورت فراهم آمدن مقدمات مالی این تجمیع، دانشکده های دانشگاه شیراز از سطح شهر جمع آوری و به پردیس اصلی منتقل خواهد شد اما به حمایت شدید دولت نیاز دارد و با بودجه فعلی دانشگاه شیراز امکان تجمیع وجود ندارد به این دلیل که بودجه کنونی تنها برای رسیدگی به امور جاری دانشگاه در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، قرار است با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این حمایت مالی امکانپذیر شود.

برآورد بودجه برای تجمیع

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم درباره بودجه مورد نیاز برای تجمیع این دانشگاهها ضمن اینکه بر برآورد این هزینه ها تاکید کرد، گفت: حداقل بیشتر از 30 تا 40 میلیارد تومان برای دانشگاهی مثل خواجه نصیرالدین طوسی که قرار است متمرکز شود مورد نیاز خواهد بود.

متکان خاطرنشان کرد: به هر حال برای تمرکز کردن تمام خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، رفاهی، تحقیقاتی و سایر مسائل نیازمند طرح خاصی است که با بودجه های معمول این تجمیع صورت نمی گیرد.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات