پذيرش بدون كنكور يك پرديس دانشگاه تهران

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 92-91 از طریق بدون آزمون سراسری دانشجو پذیرش می کند.
 

 پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران برای تکمیل ظرفیت در نیم سال اول سال تحصیلی 92-91، در مقطع کارشناسی ارشد، بدون آزمون سراسری و از طریق شیوه نامه در 53 رشته دانشجو می پذیرد.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس http://aras.ut.ac.ir مراجعه کنند.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات