15 برنامه اندرويدي براي يادگيري انگليسي

امروزه براي يادگيري انگليسي يا هر زبان ديگري امكانات فراواني مهيا شده است كه اگر استفاده شود، كمك زيادي به بهبود يادگيري مي كند. در اين پست به معرفي 15 برنامه اندرويدي مخصوص يادگيري زبان مي پردازيم.براي ادامه كليك كنيد
                  
نظرات