جزئيات بازنگري دروس دوره دكتري

یک وعده آموزش عالی در خصوص ورود 102 برنامه درسی بازنگری و مصوب شده عملی شد و این برنامه ها از اول مهرماه سال جاری در دانشگاهها تدریس می شوند.

 

 به گفته سعید قدیمی - دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی 102 برنامه درسی بازنگری شده از ابتدای سال تحصیلی جاری به دانشگاهها وارد و سرفصلهای پیشین منسوخ شد.

این برنامه ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در جداول ذیل اعلام می شود که بر این اساس 93 برنامه درسی در سال 90 و باقی برنامه ها در سال جاری بازنگری و تصویب شده اند.

12 برنامه درسی در مقطع کارشناسی، 50 برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد و 40 برنامه درسی در مقطع دکتری از امسال به دانشگاهها ارائه شده است.


منبع: خبرگزاري مهر


مرتبط:

دوره آمادگي زبان دكتري فرهيختگان
نظرات