جزئيات تكميل ظرفيت دكتري و تاريخ انتخاب رشته

زمان تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 91 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از فردا دوشنبه آغاز و کارنامه این آزمون امروز در سامانه سازمان سنجش منتشر می شود.
 

 با توجه به‌ اینکه‌ بعضی از دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کردند و یا ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون مذکور تکمیل شده است، داوطلبانی که در آزمون مذکور شرکت کرده و در اعلام نتایج نهایی پذیرفته نشده‌‌اند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) آزمون دکتری از فردا سه شنبه 18 مهرماه می توانند به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

متقاضیان می توانند نسبت به انتخاب کدرشته ‌محلهای تحصیلی ( حداکثر 5 کدرشته محل ) مطابق رشته امتحانی خود انتخاب کنند.

گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک‌ از کد رشته ‌‌های تحصیلی‌ اعلام شده مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) آزمون مذکور و اطلاعیه‌های قبلی آزمون‌ مذکور انجام‌ خواهد شد.

آن ‌دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته ‌‌شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته ‌محل‌های‌ تحصیلی ‌(اعم از دوره های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، مجازی، بین الملل، پیام نور) اعلام‌ شده است‌ حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

آن دسته از داوطلبانی که در جلسه آزمون حاضر بوده و با توجه به کارنامه نتایج اولیه دارای نمره کل مثبت ( بزرگتر یا مساوی یک) هستند مجاز به انتخاب رشته خواهند بود.

نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محلهای مندرج متناسب با امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی، در اولین ترم تحصیلی ممکن خواهد بود.

داوطلبان متقاضی لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته محل، نسبت به واریز مبلغ 28 هزار تومان از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارنامه نتیجه نهایی آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1391 امروز بر روی سایت سازمان به منظور اطلاع داوطلبان انتخاب رشته کننده آزمون مذکور قرار خواهد گرفت.


منبع: خبرگزاري مهر

مرتبط:


دوره آمادگي زبان آزمون دكتري


درباره آزمون MCHEنظرات