نحوه پذيرش دكتري پولي دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: شرکت کنندگان دوره دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران برای پذیرش در این دوره باید تمام امتیاز مورد نظر را کسب کنند.

سید مهدی قمصری گفت: برای پذیرش اولیه یک آزمون کتبی برگزار کردیم، افرادی که بیشترین نمره آزمون دکتری اولیه را کسب کردند حداکثر تا سه برابر ظرفیت برای بررسی سوابق تحصیلی، مصاحبه و ارایه مدارک به گروه‌ها معرفی شدند.
وی ادامه داد: اکنون گروهها مشغول مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی افرادی هستند که معرفی شده اند.
 
معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآورشد: تمام معرفی شدگان پذیرش نخواهند شد، تنها افرادی پذیرش می شوند که تمام امتیاز مورد نظر را کسب کنند، بنابراین در برخی رشته ها ممکن است اصلا کسی پذیرش نشود، اصراری نیست که تمام شرکت کنندگان پذیرش شوند.
 
وی بابیان اینکه رشته روانشناسی بیشترین متقاضی دوره دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران را داشت، خاطرنشان کرد: کلاس‌ها تا پایان مهر شروع می شود.


منبع: خبرگزاري مهرنظرات