جزئيات تكميل ظرفيت دكتري

متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری 91 تا شنبه هفته آینده امکان انتخاب حداکثر 5 کد رشته محل را دارند.

بعضی از دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کرده اند و یا ظرفیت برخی از کد رشته ‌محل‌های تحصیلی آزمون مذکور تکمیل شده است.

بنابراین داوطلبانی که در آزمون مذکور شرکت کرده و در اعلام نتایج نهایی پذیرفته نشده‌‌اند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی تا شنبه 22 مهرماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  نسبت به انتخاب کد رشته ‌محلهای تحصیلی (حداکثر 5 کدرشته محل) مطابق رشته امتحانی خود اقدام کنند.


منبع: خبرگزاري مهر

آخرين مهلت ثبت نام آمادگي زبان آزمون دكتري

دوره فشرده آمادگي آزمون MCHE

دوره فشرده آمادگي آزمون TOEFL

نظرات