مراحل پذيرش تحصيلي در استراليا چيست؟

در صورتي كه علاقمند به ادامه تحصيل در خارج از كشور هستيد و هنوز كشور مقصد خود را انتخاب نكرده ايد، مزاياي تحصيل در استراليا، چهارمين كشور شاد دنيا را، بخوانيد.

مراحل پذيرش تحصيلي در استراليا به شرح زير مي باشد:

پذيرش

ويزاي تحصيلي استراليا

آزمون‌هاي زبان

خدمات تخصصينظرات

bajgholi
akhbar