چرا يادگيري فرهنگ انگليسي زبانان بسيار مهم است؟

تصور خيلي افراد از مسلط شدن به زبان انگليسي اين مي باشد كه از نظر اطلاعات لغتي، گرامري و تلفظي در سطح بالايي باشند. اما در واقع براي مسلط شدن به انگليسي به فراتر از اين موارد احتياج است.


براي مشاهده ادامه خبر كليك كنيد


مرتبط:

100 فعل پركاربرد انگليسي

فرآيند چهار مرحله اي يادگيري زبان

درباره دوره مكالمه انگليسي
نظرات