جهش رتبه بندي پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به جهش چشمگیر دانشگاه در رتبه بندی بین المللی ESI نسبت به سالهای گذشته گفت: این دانشگاه در سال 90 با 701 رتبه جهش داشت.

دکتر حسن ابوالقاسمی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در رتبه بندی بین المللی ESI در سال 2012 با 715 رتبه بهبود در گرایش بالینی، در رتبه 513 قرار دارد و با 683 رتبه بهبود در کلیه گرایشهای علوم در رتبه 931 قرار دارد و در میان 5 دانشگاه علوم پزشکی حاضر در این رتبه بندی دارای رتبه دوم است.

وی با اشاره به رتبه بندی وزارت بهداشت، به عنوان یکی از دقیق ترین رتبه بندی های عرصه پژوهش کشور گفت: ما توانستیم برای چهارمین سال متوالی رتبه دوم را با 48 هزار و 553 امتیاز در میان 51 دانشگاه علوم پزشکی کشور بدست آوریم.

ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: نکته مورد توجه در موفقیت های دانشگاه این است که این رتبه ها از مقالاتی که در نمایه های بین المللی نمایه شده اند بدست آمده اند در واقع میزان نسبت تعداد مقالات به تعداد اعضای هیات علمی رشد پیدا کرده است.

وی با اشاره به استقبال مراکز تحقیقاتی از پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی و رشد پژوهشی دانشگاه گفت: دانشگاه نسبت به سال گذشته 40.5 درصد رشد داشته است که نسبت به کل دانشگاههای علوم پزشکی کشور 21 درصد مقالات نمایه شده در ISI به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه با اشاره به کمبودهای بودجه ای خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کارهای جاری و خدماتی خود را به انجام می رسانند و مراقب هستند که این فعالیت ها کارهای پژوهشی را تحت تاثیر قرار ندهد. از سوی دیگر شاخص هایی مانند اورژانس ها و وضعیت بیمارستانها نیز بهبود یافته. ما وضعیت بودجه ای کشور را درک می کنیم اما تقاضا داریم بودجه های پژوهشی با نگاه ویژه ای دیده شوند و کاهش نیابند.


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات