ليست دانشگاه هاي معتبر انگليس

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نتایج تازه ترین ارزیابی مدارک دانشگاههای انگلیس را اعلام کرد که در این میان 103 دانشگاه در ردیف معتبرها قرار گرفتند.

 با اعلام وزارت علوم، دانشگاههای انگلیس در دو گروه ممتاز و خوب رتبه بندی شدند.

در گروه ممتاز، 58 دانشگاه انگلیس در ردیف بهترین دانشگاهها و در گروه خوب 45 دانشگاه دیده می شوند.

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، 19 دانشگاه کشور انگلیس را هم پس از بررسیها در ردیف دانشگاههای غیرمعتبر و فاقد اعتبار قرار داده است.

اسامی این دانشگاهها در اين لينك قابل مشاهده است.

این ارزیابی در آذرماه سال جاری صورت گرفته است.


ليست برترين دانشگاه هاي معماري جهان

برترين دانشگاه هاي جهان از نظر وب سايتنظرات