تاريخ شروع ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت

رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي از آغاز ثبت‌نام شانزدهمين دوره  آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت از پنجم دي ماه خبر داد.

جبرائيل نسل سراجي ، با اشاره به آغاز ثبت‌نام شانزدهمين دوره  آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت از پنجم دي ماه از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي به نشاني www.sanjeshp.ir، گفت: به محض تکميل ظرفيت ثبت‌نام متوقف مي‌شود.

وي با اينکه اين آزمون مشتمل بر 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل و داراي 100 نمره است، اظهارکرد: آزمون زبان عمومي در روز پنج شنبه 26 بهمن ماه 91 برگزار مي ‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه عدم ارسال مدارک به منزله  انصراف از شرکت در آزمون است، در خصوص تقويم آزمون زبان وزارت بهداشت، گفت: کارت ورود به جلسه  آزمون از 24 بهمن ماه 91 از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي توزيع مي‌شود.

رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي گفت: کارنامه  داوطلبان در روز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1391 از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي منتشر مي‌شود.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات