ايجاد گرايش هاي جديد براي ارشد و دكتري

رئیس کارگروه روانشناسی از حذف گرایش های رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی خبر داد و گفت: حذف گرایش های روانشناسی در مقطع کارشناسی مصوب شده است.

 دکتر علی فتحی آشتیانی در جلسه هم اندیشی کارگروه روانشناسی شورای تحول و روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی روانشناسی و مشاوره دانشگاه ها در خصوصی برنامه دوره کارشناسی روانشناسی که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: با توجه به حذف گرایش های روانشناسی در مقطع کارشناسی 20 گرایش مختلف در رشته کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همه بازنگری های که براساس ارزش مداری، غنی سازی، به روز رسانی انجام شده در مهر 92 ارایه می شود.

در حال حاضر 700 هیات علمی دانشیار به بالا در کمیته های 90 گانه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم که 15 کمیته آن ویژه علوم انسانی است، در راستای بوی سازی، به روز رسانی و کارآمد کردن علوم انسانی در حال فعالیت هستند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات