7 راه جلوگيري از ناكامي در يادگيري انگليسي

زبان انگليسي پرطرفدارترين زبان دوم براي يادگيري در جهان مي باشد. كاربردي بودن اين زبان، بيشتر افراد غير انگليسي زبان را به يادگيري آن سوق مي دهد. و همان طور كه مي دانيد به غير از آن دلايل ديگري براي يادگيري انگليسي وجود دارند.


اما با تمام اين بحث ها باز بسياري از زبان آموزان از ادامه يادگيري انگليسي باز مي مانند. بي انگيزگي و عدم استفاده كاربردي از انگليسي مي تواند جزو دلايل اصلي بازماندن بسياري از زبان آموزاني مي باشد كه يادگيري را با اميد فراوان آغاز كرده بودند.


در اين مقاله قصد داريم روشهايي كاربردي براي مقابله با دلسردي از يادگيري معرفي كنيم


براي مشاهده ادامه مقاله كليك كنيدنظرات