جزئيات اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به علت عدم اعلام نتایج مصاحبه دکتری از سوی دانشگاهها، نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سال جاری دکتری اواخر دی ماه اعلام خواهد شد.

حسین توکلی افزود: بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، برای تکمیل ظرفیتهای جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91، تعداد 2 هزار و 795 نفر فرم انتخاب رشته الکترونیکی مربوط به تکمیل ظرفیت و ظرفیتهای جدید آزمون مذکور را تکمیل کردند.
وی گفت: طبق ضوابط، هر یک از داوطلبان در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال جاری که در ردیف قبولیهای نهایی این آزمون نبوده اند، می توانسته اند حداکثر 5 کد رشته محل از کد رشته امتحانی خود را انتخاب و به ترتیب تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی ثبت کنند.
 
مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: از میان تعداد ذکر شده از داوطلبان، فهرست اسامی 5 هزار و 24 نفر به عنوان معرفی شدگان برای مصاحبه به همراه کارنامه متقاضیان اعلام شد که بر حسب مورد، معرفی شدگان در یک کد رشته محل و حداکثر در 4 کدرشته محل برای مصاحبه معرفی شدند.
 
به گفته توکلی، بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی قبولیهای نهایی تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز سال جاری با توجه به اینکه برخی از موسسات آموزش عالی نتیجه مصاحبه را تاکنون اعلام نکرده اند حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد.
 
وی درباره ظرفیت پذیرش اعلام کرد: ظرفیت پذیرش حدود یک هزار و 633 نفر است.
 
پیش از این قرار بود نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال جاری، 16 دی ماه اعلام شود.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات