برگزاري امتحانات پيام نور تهران در روز شنبه

با اعلام دانشگاه پیام نور، آزمونهای روز شنبه این دانشگاه به علت سراسری بودن، در استان تهران هم برگزار می شود.

 دانشگاه پیام نور اعلام کرد: با توجه به اینکه تمام امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور به صورت همزمان و سراسری در کل کشور برگزار می‌شود، امکان لغو امتحانات برای دانشجویان تهرانی به دلیل آلودگی هوا مقدور نخواهد بود.

همچنین سایر امتحانات طبق تقویم دانشگاهی برگزار و هرگونه تعطیلی به دلیل بدی آب و هوا مانع برگزاری امتحانات نخواهد شد.منبع: خبرگزاري مهرنظرات